2012 / 3

TEXTOVÝ SEZNAM

16) JedemeJdeme na návštěvu do Bořkova  (1:27) 19. 07. 2012

17) Prachovské skály  (2:39)  02. 08. 2012  hudba: Richrd Remeš

18) Račí stezkou  (2:57) 11. 08. 2012

19) Pochod na Kozákov a Den charity  (6:07)  25. - 26. 08. 2012

Videa 16.-19. články + fotografie  Infolisty Zrnka / ročník IV / číslo 3 / září 2012

     TVOŘÍME DUŠÍ.. (12:55)  video z roku 2011 v čísle 3 / 2012